Activități

„Ziua sănătății 2020”

Regulament concurs „Ziua sănătății 2020”         Prezentul Regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a „Zilei sănătății” în cadrul IP Centrul de Excelență în Construcții.       Regulamentul de organizare și de desfășurare a „Zilei sănătății” este elaborat de profesorii de Educație fizică din IP Centrul de Excelență în Construcții.

Mai mult

Concurs „Profesia aleasă îmbogățește doar pe cel ce-o îndrăgește”

Realizați un clip video sau un colaj foto despre specialitatea pe care o studiați în așa fel încât să putem vedea ce reprezintă aceasta și de ce ați ales să o studiați.  

Mai mult 

Plan cadru

pentru învăţămîntul liceal


În scopul reglementării activităţii de organizare a programelor de formare profesională tehnice postsecundare integrate, art. 63 pct. (2), lit a), b), c) Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) şi cu Ordinul Ministerului Educației nr. 1205 din 16 decembrie 2015, Ministrul Educației emite prezentul Ordin:

Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal